Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice,

W dniu 2 stycznia 2019 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do naszego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola przyjmowane będą w sekretariacie do 08 marca 2019 r. W dziale tym zamieszczamy kompendium wiedzy dotyczącej rekrutacji. W zakładkach znajdziecie Państwo zarówno harmonogram rekrutacji oraz ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą przedszkola na kolejny rok szkolny. Zamieszczamy także do pobrania formularz karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Kartę będzie można również otrzymać bezpośrednio u wychowawców grup przedszkolnych i w sekretariacie.

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Posiłki przygotowujemy we własnej kuchni (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek).

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 59 822 61 57. Zachęcamy również do kontaktu e-mail: sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta na kolejny rok szkolny wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom wobec przedszkola.


Małgorzata Jabłonowska-Glazik

Dyrektor Przedszkola

Zasady i harmonogram rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 1. Termin rozpoczęcia rekrutacji: 2 stycznia 2019 r.
 2. Termin zakończenia rekrutacji: 08 marca 2019 r.
 3. Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Miejsce składania kart zgłoszeń dzieci do przedszkola: Sekretariat Przedszkola.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.
 6. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w następujący sposób:
  • w okresie od 2 stycznia do 8 marca 2019 r. - przyjmowanie wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka”,
  • do 20 marca 2019 r. – kwalifikowanie dzieci do przedszkola,
 7. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 otrzyma informację o przyjęciu dziecka do przedszkola. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola. Brak potwierdzenia woli skutkować będzie utratą miejsca w przedszkolu. Bezpośrednio po potwierdzeniu woli korzystania z usług przedszkola podpisywana będzie umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi.

POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ. POSIŁKI DLA DZIECI PRZYGOTOWYWANE BĘDĄ NA MIEJSCU. Rodzice nie przygotowują swoim pociechom kanapek na śniadanie. Przedszkole zapewnia podopiecznym pełnowartościowe śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek. 

Stawka żywieniowa obejmuje jedynie tzw. „wsad do kotła”. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu kwota ta będzie odliczana za każdy dzień tej nieobecności w następnym miesiącu.

Oferta Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Stacyjkowo” w Bytowie na rok szkolny 2019/2020:

W naszym przedszkolu szczególny nacisk będziemy kłaść na naukę języka angielskiego oraz szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych skierowanych na rozwój dzieci.

Proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów, czyli:

 1. zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzić będzie wykwalifikowany lektor języka angielskiego,
 2. zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej,
 3. zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli WF – trenera klasy mistrzowskiej oraz instruktora gier i zabaw sportowych, których celem będzie rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci,
 4. gimnastykę korekcyjną dla wszystkich dzieci z wadami postawy,
 5. cykliczne zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z niepowodzeniami, zachowania asertywne,
 6. cykliczne zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców („Szkoła dla rodziców”),
 7. zajęcia „Metoda dobrego startu” przygotowujące dzieci do nauki w szkole. Zajęcia realizowane będą we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie,
 8. zajęcia z religii dla dzieci na wszystkich etapach edukacji przedszkolnej (warunkiem uczestnictwa w nich będzie deklaracja rodziców),
 9. zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacyjne w ramach przedszkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wymiar zajęć zależeć będzie od potrzeb w tym zakresie).

ZAJĘCIA PROWADZIMY Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MULTIMEDIALNYCH - PRACUJEMY Z TABLICAMI INTERAKTYWNYMI WZBOGACAJĄCYMI PROCES EDUKACJI DZIECI.

 Pakiet pozostałych działań związanych z funkcjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 (nieodpłatnych dla rodziców):

 1. profilaktyka stomatologiczna dzieci polegająca na przeglądach stanu uzębienia dzieci i przekazaniu takiej informacji rodzicom,
 2. bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek. Celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa. W działania te planujemy zaangażować nie tylko pracowników przedszkola, ale także znane osoby mieszkające na Ziemi Bytowskiej,
 3. spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Umożliwią one dzieciom poznanie w niekonwencjonalny i bezpośredni sposób specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych,
 4. popularyzacja tradycji i kultury Ziemi Bytowskiej poprzez organizowanie wycieczek do Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, spotkania z ludźmi kultury kaszubskiej, wskazywanie walorów Ziemi Bytowskiej,
 5. spotkania ze znanymi ludźmi pochodzącymi z Bytowa (aktorzy, pisarze, artyści, poeci, sportowcy, przedstawiciele władz),
 6. udział dzieci w olimpiadach sportowych, innych zajęciach sportowych, w tematycznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,
 7. regularne ćwiczenia jogi dla dzieci,
 8. organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zależy nam na tym, aby dzieci wiedziały, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak zachować się, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie, jak wezwać pomoc lub udzielić jej innym.

Oferta zajęć związana z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat:

 W roku szkolnym 2019/2020 jesteśmy w stanie zorganizować różnorodne zajęcia dla dzieci wynikające z ich potrzeb i Państwa oczekiwań. Na Państwa życzenie możemy dla dzieci zorganizować:

 1. zajęcia rytmiki,
 2. naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
 3. zajęcia plastyczne,
 4. zajęcia judo,
 5. zajęcia karate,
 6. zajęcia sportowe dla przedszkolaków w ramach "Przedszkoliady",
 7. robotykę.

Działalność dodatkowa przedszkola w roku szkolnym 2019/2020:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy również organizować:

 1. kinderbale, czyli imprezy urodzinowe naszych dzieci,
 2. sylwestrowe party, będące propozycją całonocnej opieki nad dziećmi podczas sylwestra,
 3. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w soboty, będące wsparciem dla rodziców pracujących w takie dni.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800