Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do naszego Przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola przyjmowane będą w sekretariacie do 28 lutego 2023 r. W dziale tym zamieszczamy kompendium wiedzy dotyczącej rekrutacji. W zakładkach znajdziecie Państwo zarówno harmonogram rekrutacji oraz ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą przedszkola na kolejny rok szkolny. Zamieszczamy także do pobrania formularz karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Kartę będzie można również otrzymać w sekretariacie.
Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Posiłki przygotowujemy we własnej kuchni (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek). W razie jakichkolwiek pytań dotyczących rekrutacji jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 59 822 61 57. Zachęcamy również do kontaktu e-mail: sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta na kolejny rok szkolny wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom wobec przedszkola.

 


Małgorzata Jabłonowska-Glazik

Dyrektor Przedszkola

Zasady i harmonogram rekrutacji do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 1. Termin rozpoczęcia rekrutacji: 2 stycznia 2023 r.
 2. Termin zakończenia rekrutacji: 28 lutego 2023 r.
 3. Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 4. Miejsce składania kart zgłoszeń dzieci do przedszkola: Sekretariat Przedszkola.
 5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.
 6. Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w następujący sposób:
  • w okresie od 2 stycznia do 28 lutego 2023 r. - przyjmowanie wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka”,
  • do 10 marca 2023 r. – kwalifikowanie dzieci do przedszkola,
 7. Każdy rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 otrzyma informację o przyjęciu dziecka do przedszkola. Po jej otrzymaniu rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do potwierdzenia woli korzystania z usług przedszkola. Brak potwierdzenia woli skutkować będzie utratą miejsca w przedszkolu. Bezpośrednio po potwierdzeniu woli korzystania z usług przedszkola podpisywana będzie umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi.

UWAGA!!!

POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ. POSIŁKI DLA DZIECI PRZYGOTOWYWANE BĘDĄ NA MIEJSCU. Rodzice nie przygotowują swoim pociechom kanapek na śniadanie. Przedszkole zapewnia dzieciom pełnowartościowe śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek.

 

Oferta Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Stacyjkowo” w Bytowie na rok szkolny 2023/2024:

W naszym przedszkolu szczególny nacisk będziemy kładziemy na wszechstronny rozwój dziecka, w tym na naukę języka angielskiego oraz szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych.

Proponujemy pakiet zajęć, za które rodzice nie będą ponosili żadnych dodatkowych kosztów, czyli:

 1. zajęcia z języka angielskiego dla dzieci. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany, posidający wieloletnie doświadczenie pedagogiczne lektor języka angielskiego,
 2. zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej,
 3. zajęcia sportowe, których celem będzie rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci,
 4. zajęcia gimnastyczne z elementami jogi,
 5. gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,
 6. cykliczne zajęcia warsztatowe ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z niepowodzeniami, zachowania asertywne,
 7. cykliczne zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców („Szkoła dla rodziców”),
 8. zajęcia „Metoda dobrego startu” przygotowujące dzieci do nauki w szkole. Zajęcia realizowane będą we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie,
 9. zajęcia z religii dla dzieci (warunkiem uczestnictwa w nich będzie deklaracja rodziców),
 10. zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacyjne w ramach przedszkolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wymiar zajęć zależeć będzie od potrzeb w tym zakresie).

ZAJĘCIA PROWADZIMY Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK MULTIMEDIALNYCH - PRACUJEMY Z TABLICAMI  I MONITORAMI INTERAKTYWNYMI WZBOGACAJĄCYMI PROCES EDUKACJI DZIECI.

 Pakiet pozostałych działań związanych z funkcjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 (nieodpłatnych dla rodziców):

 1. profilaktyka stomatologiczna dzieci polegająca na przeglądach stanu uzębienia dzieci i przekazaniu takiej informacji rodzicom,
 2. bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek. Celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa. W działania te planujemy zaangażować nie tylko pracowników przedszkola, ale także znane osoby mieszkające na Ziemi Bytowskiej,
 3. spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Umożliwią one dzieciom poznanie w niekonwencjonalny i bezpośredni sposób specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych,
 4. popularyzacja tradycji i kultury Ziemi Bytowskiej poprzez organizowanie wycieczek do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, spotkania z ludźmi kultury kaszubskiej, wskazywanie walorów Ziemi Bytowskiej,
 5. spotkania ze znanymi ludźmi pochodzącymi z Bytowa (aktorzy, pisarze, artyści, poeci, sportowcy, itp.),
 6. udział dzieci w olimpiadach sportowych, innych zajęciach sportowych, w tematycznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,
 7. organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zależy nam na tym, aby dzieci wiedziały, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych, jak zachować się, gdy znajdą się w niebezpieczeństwie, jak wezwać pomoc lub udzielić jej innym.

Oferta zajęć związana z ponoszeniem przez rodziców dodatkowych opłat:

 W roku szkolnym 2023/2024 jesteśmy w stanie zorganizować różnorodne zajęcia dla dzieci wynikające z ich potrzeb i Państwa oczekiwań. Na Państwa życzenie możemy dla dzieci zorganizować:

 1. zajęcia rytmiki,
 2. naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
 3. zajęcia plastyczne,
 4. zajęcia judo,
 5. zajęcia sportowe dla przedszkolaków w ramach "Przedszkoliady",
 6. robotykę.

Działalność dodatkowa przedszkola w roku szkolnym 2023/2024:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom możemy również organizować:

 1. kinderbale, czyli imprezy urodzinowe naszych dzieci,
 2. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w soboty, będące wsparciem dla rodziców pracujących w takie dni.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800