Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w naszym przedszkolu prowadzi m.in. nauczyciel WF - trener klasy mistrzowskiej oraz instruktorzy gier i zabaw sportowych.

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci i rozbudzanie zamiłowania do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Corocznie dla naszych dzieci organizujemy cykl Olimpiady Sportowej Przedszkolaków złożony z czterech edycji, które kończy wielki finał. Dzieci uczymy w ten sposób zasad sportowej rywalizacji w duchu poszanowania przeciwnika oraz zasad fair play. Prowadzone są u nas także zajęcia sportowe dla dzieci w ramach cyklu „Przedszkoliada”.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800