Różnorodność zajęć

Różnorodność zajęć

Poza realizacją podstawy programowej nauczania przedszkolnego oferujemy bardzo szeroką gamę zajęć rozwijających potencjał naszych dzieci.
 1. zajęcia z języka angielskiego dla wszystkich dzieci w każdej z grup przedszkolnych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego,
 2. zajęcia z logopedą,
 3. zajęcia sportowe prowadzone przez nauczyciela WF – trenera I klasy, których celem jest rozwijanie sprawności ogólnofizycznej dzieci, korekta wad postawy, a także zachęcanie do aktywności fizycznej,
 4. zajęcia z elementami jogi rozwijające sprawność fizyczną dzieci,
 5. cykliczne zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie ukierunkowane na rozwój umiejętności społecznych dzieci, funkcjonowanie w grupie oraz radzenie sobie z niepowodzeniami, zachowania asertywne,
 6. zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców („Szkoła dla rodziców”),
 7. zajęcia „Metoda dobrego startu” przygotowujące dzieci do nauki w szkole,
 8. zajęcia z religii (warunkiem uczestnictwa w nich jest deklaracja rodziców),
 9. zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacyjne,
 10. zajęcia plastyczne,
 11. gimnastyka korekcyjna.

Ponadto umożliwiamy dzieciom uczestnictwo w zajęciach tańca nowoczesnego, rytmiki, robotyki i zajęciach sportowych - "Przedszkoliada".

Działalność dodatkowa przedszkola:

W przedszkolu, wychodząc naprzeciw Państwa zapotrzebowaniu, możemy zorganizować:

 • kinderbale, czyli imprezy urodzinowe dzieci, nie tylko tych, które uczęszczają do „Słonecznego Stacyjkowa",
 • sylwestrowe party, będące propozycją całonocnej opieki nad dziećmi podczas sylwestra,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w soboty, będące wsparciem dla rodziców pracujących w takie dni.

Pakiet pozostałych działań wpisanych w funkcjonowanie przedszkola:

 • profilaktyka stomatologiczna dzieci polegająca na corocznych przeglądach stanu uzębienia dzieci i przekazaniu takiej informacji rodzicom,
 • bajkoterapia polegająca na czytaniu bajek. Celem jej jest rozwijanie wyobraźni dzieci, wnioskowania i analiza poznawanych treści, a także promowanie czytelnictwa,
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. Umożliwiają one dzieciom poznanie w niekonwencjonalny i bezpośredni sposób specyfiki pracy poszczególnych grup zawodowych,
 • popularyzacja tradycji i kultury Ziemi Bytowskiej poprzez organizowanie wycieczek do Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie, spotkania z ludźmi kultury kaszubskiej, wskazywanie walorów Ziemi Bytowskiej,
 • spotkania ze znanymi ludźmi pochodzącymi z Bytowa (aktorzy, pisarze, artyści, poeci, sportowcy),
 • udział dzieci w tematycznych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800