Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna ma na celu skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu jak najbardziej prawidłowego.

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych. Ma na celu skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu jak najbardziej prawidłowego.

Najlepszym sposobem by zapobiegać wadom postawy to dostarczenie dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej i wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. 

Celem prowadzonych w naszym przedszkolu zajęć jest: 

  1. korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu  prawidłowego,
  2. niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu,
  3. doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800