Nasze przedszkole

Nasze przedszkole

Szczególnie zależy nam na tym, aby spędzony w przedszkolu czas pozostawił w sercach i umysłach naszych dzieci trwały ślad, który w przyszłości pomoże im dobrze funkcjonować w rodzinie, szkole, społeczeństwie, a także umożliwi im realizowanie samych siebie, pokonywanie własnych słabości oraz osiąganie zaplanowanych celów.

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż”.

Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczne Stacyjkowo” powstało 1 września 2012 r. Przez pierwsze cztery lata funkcjonowaliśmy przy ul. Słonecznej 22. Od 23 sierpnia 2016 r. przenieśliśmy się do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A w Bytowie. W działalności naszej kierujemy się mottem znakomitego polskiego pedagoga Janusza Korczaka

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż”.

Głównym celem Przedszkola Niepublicznego „Słoneczne Stacyjkowo” jest troszczenie się o los swoich wychowanków, o ich poziom intelektualny, moralny, o ich postawę i kreatywność. Zapewni to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra przedszkola, wśród której są nauczyciele i pracownicy z wieloletnim stażem pracy z dziećmi. Poznajemy także potrzeby oraz oczekiwania rodziców i wychodzimy im naprzeciw, ponieważ uważamy że właściwe funkcjonowanie placówki, w której kształtowani są młodzi ludzie, nie jest możliwe bez szerokiej współpracy między rodzicami, pracownikami przedszkola a lokalnym środowiskiem.

 

Misja

Szczególnie zależy nam na tym, aby spędzony w przedszkolu czas pozostawił w sercach i umysłach naszych dzieci trwały ślad, który w przyszłości pomoże im dobrze funkcjonować w rodzinie, szkole, społeczeństwie, a także umożliwi im realizowanie samych siebie, pokonywanie własnych słabości oraz osiąganie zaplanowanych celów.

Najważniejsze dla nas jest to, aby przedszkolak kończący edukację z żalem się z nami rozstawał, a rodzice mieli poczucie, że ich nie zawiedliśmy i spełniliśmy ich oczekiwania. Nasza wizja pracy przedszkola opiera się na równoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia i stworzeniu placówki przyjaznej dzieciom, otwartej na inicjatywy rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

Kadra pedagogiczna i pracownicy

Przedszkole nasze zatrudnia w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Współpracuje z nami także lektor języka angielskiego z bogatym doświadczeniem pedagogicznym i praktyką zagraniczną.

O piękną wymowę dzieci dba nasz logopeda, a doświadczeni trenerzy sportowi i nauczyciele kultury fizycznej dbają o kondycję fizyczną naszych podopiecznych.

Organizacja pracy

Godziny Zajęcia dnia
615-700 Schodzenie się dzieci. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
700-800 Zajęcia indywidualne, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia wspierające wszechstronny rozwój dzieci. Prace porządkowe w sali.
800-900 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. Śniadanie
900-1000 Zajęcia dydaktyczne, wynikające z realizacji wybranych treści programu wychowania przedszkolnego.
1000-1100 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na wycieczkę, spacery – doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci. Pobyt w ogrodzie – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne dzieci.
1100-1200 Powrót z ogrodu, wycieczki, spaceru. W szatni – doskonalenie czynności samoobsługowych. Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu. Obiad.
1200-1300 3-4 latki – od 1200 do 1400 relaksacja – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji literatury dziecięcej, wyrabianie samodzielności w zakresie rozbierania i ubierania się. 4-6 latki – relaksacja – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji literatury dziecięcej.
1300-1400 Rozwijanie zainteresowań poprzez zabawy swobodne, konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Prace indywidualne. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
1400-1500 Podwieczorek. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna i zespołowa w zależności 
od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Zajęcia dodatkowe. 
W zależności od pory roku – zabawy w ogrodzie.
1500-1615 Rozchodzenie się dzieci.

Grupy przedszkolne

"Słoneczka" - dzieci 2,5 i 3 - letnie

"Chmurki" - dzieci 3 i 4 - letnie

"Biedronki" - dzieci 4 - letnie

"Pszczółki" - dzieci 5 - letnie

"Kotki" - dzieci 6 - letnie

"Motylki" - dzieci 6 - letnie

Dokumenty

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800