Komunikat w sprawie funkcjonowania przedszkola do 18 kwietnia 2021 r.

Komunikat w sprawie funkcjonowania przedszkola do 18 kwietnia 2021 r.

środa, 7 kwietnia 2021
0 komentarzy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Rząd RP przedłużył obostrzenia do 18 kwietnia 2021 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych z opieki przedszkolnej pomimo ograniczeń mogą korzystać dzieci rodziców, którzy:

- są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

- realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

- pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

- wykonują działania ratownicze,

- są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- są zatrudnieni w administracji publicznej,

- są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty (nauczyciele oraz pracownicy administracji
i obsługi).

W związku z powyższym proszę o składanie w terminie do 9 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl wniosków na podstawie, których będziemy mogli podjąć decyzję o otwarciu przedszkola od najbliższego poniedziałku, tj. od 12.04.2021 r. Wzór wniosku zamieszczamy poniżej w formacie edytowalnym. Zaznaczamy, że grupę przedszkolną otworzymy w przypadku zgłoszenia co najmniej 10 osób. O decyzji w sprawie otwarcia przedszkola rodzice kwalifikujących się dzieci zostaną poinformowani indywidualnie.

Pobierz pliki

Życzenia Wielkanocnepoprzedni
OTWIERAMY PRZEDSZKOLE!!!następny
Udostępniej wpis: Facebook Twitter Google + Linkedin E-mail

Formularz kontaktowy

Kontakt

Słoneczne Stacyjkowo
Przedszkole Niepubliczne w Bytowie
ul. Jana Styp-Rekowskiego 68A, 77-100 Bytów

59 822 61 57

sekretariat@sloneczne-stacyjkowo.pl

nr rachunku bankowego: 64203000451110000002399800