Komunikat dla Rodziców

25 LUT 2013

Komunikat dla Rodziców
Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że 10 marca 2013 r. upływa termin przyjmowania kart zgłoszeń dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych rodziców o składanie kart zgłoszeń w sekretariacie przedszkola. Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej (zakładka rekrutacja). Znajdziecie tam także Państwo szczegółową informację dotyczącą oferty przedszkola oraz zasad i harmonogramu rekrutacji. Karty zgłoszeń składają również zainteresowani rodzice dzieci już uczęszczających do "Słonecznego Stacyjkowa".