Komunikat dla rodziców

21 PAŹ 2012

Komunikat dla rodziców
Informujemy, że opłata na Radę Rodziców wynosi 10 zł miesięcznie. Prosimy o dokonywanie wpłat w sekretariacie Przedszkola. Wpłat tych, podobnie jak wpłat na pozostałe zajęcia dodatkowe (judo, rytmika, taniec nowoczesny) nie należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola, na który przyjmowane są wpłaty jedynie za pobyt dziecka w Przedszkolu i wyżywienie.