Gimnastyka korekcyjna

21 PA 2012

Gimnastyka korekcyjna
Od listopada 2012 r. rozpoczynamy zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu. Celem ich jest korygowanie ró積ego rodzaju wad postawy u dzieci. Udzia w nich mog wzi望 dzieci z wszystkich grup wiekowych. Prosimy zainteresowanych rodziców o dostarczenie do sekretariatu za鈍iadczenia lekarskiego, w którym wskazany jest rodzaj wady postawy dziecka. Na podstawie za鈍iadczenia nauczyciel prowadz帷y b璠zie móg dostosowywa 獞iczenia do potrzeb dziecka.