Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

3 LUT 2018

Podsumowanie akcji "Góra Grosza"

Nasze Przedszkole, jak co roku włączyło się do ogólnopolskiej wielkiej zbiórki monet, pn. „Góra Grosza”. Celem, na który zbierane były drobne monety jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. W korytarzu przedszkolnym ustawiliśmy specjalny słój, do którego można było wrzucać drobne monety. Udało nam się w uzbierać 317,72 zł. Pieniądze zostaną przekazane potrzebującym dzieciom. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.