KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 5-6 LAT

28 PA 2017

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 5-6 LAT
Zapraszamy nasze dzieci do udzia逝 w konkursie plastycznym "Optymistyczny mi".  Podpisane na odwrocie prace formatu A4, wykonane technik dowoln (p豉sk) nale篡 dostarczy do wychowawców grup w terminie do 31.10.2017 r. Po zako鎍zeniu konkursu dwie wybrane prace zostan wys豉ne na etap ogólnopolski. Ocenie b璠zie podlega:  samodzielno嗆, oryginalno嗆, walory artystyczne, estetyka pracy i zgodno嗆 z tematem konkursu.