Zajęcia ekologiczne w Przedszkolu

11 PAŹ 2012

Zajęcia ekologiczne w Przedszkolu
We współpracy z firmą STAKOM zorganizowaliśmy w "Słonecznym Stacyjkowie" zajęcia ekologiczne. Celem ich było kształtowanie postawy proekologicznej dzieci oraz pokazanie im sposobów wpływania na stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy przez nich samych. Przedszkolaki poznały zasady recyklingu, racjonalnego gospodarowania odpadami, a także skutków zaniechania takiej działalności. W dziale galeria zdjęć znajdują się fotografie z tych zajęć.