Dzieci ze "Słonecznego Stacyjkowa" sprzątają świat

21 WRZ 2012

Dzieci ze "Słonecznego Stacyjkowa" sprzątają świat
Przedszkolaki ze "Słonecznego Stacyjkowa" czynnie włączyły się do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Celem akcji jest kształtowanie wśród najmłodszych dzieci postawy proekologicznej, uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska przyrodniczego i uzmysłowienie im, że one także mogą aktywnie dbać o otaczające nas środowisko. Zdjęcia z tej akcji znajdują się w naszej galerii.