Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu

20 WRZ 2016

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu
Przypominamy, 瞠 od pa寮ziernika 2016 r. rozpoczynamy zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu. Celem ich jest korygowanie ró積ego rodzaju wad postawy u dzieci. Udzia w nich mog wzi望 dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zaj璚ia s bezp豉tne dla rodziców. Prosimy zainteresowanych rodziców o dostarczenie do sekretariatu do ko鎍a wrze郾ia br. za鈍iadczenia lekarskiego, w którym wskazany jest rodzaj wady postawy dziecka. Na podstawie za鈍iadczenia nauczyciel prowadz帷y b璠zie móg dostosowywa 獞iczenia do potrzeb dziecka.