Informacja dla rodziców

3 CZE 2016

Informacja dla rodziców
Informujemy, że na konta rodziców w Blum Systemie zostały przesłane wyniki końcowych obserwacji oraz diagnozy dzieci. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi tych raportów prosimy zwracać siędo wychowawców poszczególnych grup przedszkolnych.