Komunikat dotyczący ubezpieczenia dzieci

7 WRZ 2012

Komunikat dotyczący ubezpieczenia dzieci
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że Rada Rodziców Przedszkola "Słoneczne Stacyjkowo" wybrała najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia dzieci na obecny rok szkolny. Roczna składka ubezpieczenia wynosi 25 zł. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio u Pań wychowawczyń w poszczególnych grupach przedszkolnych w terminie do 30 września 2012 r. Poniżej przedstawiamy szczegóły oferty:

Suma ubezpieczenia


   7 000,00 zł

Zakres ubezpieczenia1

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu


7 000,00 zł

2

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu


14 000,00 zł

3

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu


60 zł

4

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku


7 000,00 zł

5

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów


700,00 zł

6

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania


do 400 zł

7

Koszty leczenia - zakres podstawowy: podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw;  koszty  zakupu protez i środków pomocniczych;  koszty zakupu środków opatrunkowych;  koszty zdjęć  rentgenowskich, USG i innych badań  diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego.


700,00 zł

10

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)


14,00 zł

13

Poważne zachorowania: nowotwory  złośliwe z białaczkami i chłoniakami,  krańcowa niewydolność nerek,  zapalenie mózgu,  schyłkowa niewydolność wątroby,  cukrzyca,  dystrofia nerkowa,  guzy śródczaszkowe,  śpiączka,  posocznica (sepsa),  przeszczep


3 500,00 zł

SKŁADKA ZA 1 OSOBĘ


25,00 zł