Rada Rodziców Przedszkola

11 WRZ 2015

Rada Rodziców Przedszkola
W roku szkolnym 2015/2016 rodzice wyłonili swoich przedstawicieli do Rady Rodziców. Zasiadać w niej będą następujące osoby:
1. Katarzyna Okroy - Przewodnicząca
2. Katarzyna Cichosz-Wojtaszewska - Skarbnik
3. Paweł Chmielecki - Sekretarz
4. Ewa Gostkowska - Członek Rady
5. Iwona Sitarczuk - Członek Rady
Nowej Radzie Rodziców serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy na rzecz rozwoju naszego Przedszkola.