Konkurs plastyczny "Takie jest Moje Przedszkole"

27 STY 2015

Konkurs plastyczny "Takie jest Moje Przedszkole"
Serdecznie zapraszamy wszystkie 4, 5 i 6-latki uczęszczające do naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. "Takie jest Moje Przedszkole". Celem konkursu jest rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, rozbudzanie twórczej inwencji dzieci, kreatywności. Na konkurs należy przygotować prace wykonane dowolną techniką. Muszą być one wykonane samodzielnie i według własnego pomysłu. Każdy z uczestników konkursu może przygotować tylko jedną pracę, którą podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka należy przekazać wychowawcy grupy w terminie do 6 marca 2015 r. Jury wyłoni zwycięskie prace na podstawie takich kryteriów jak zgodność prac z tematyką, estetyka i oryginalność pracy. Prace zgłoszone do konkursu będą wyeksponowane w przedszkolu. W każdej grupie wiekowej przyznana zostanie nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. Lista laureatów konkursu oraz zwycięskie prace zostaną opublikowane również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie.