Podsumowanie akcji "Góra grosza"

14 GRU 2014

Podsumowanie akcji "Góra grosza"
Zakończyliśmy już akcję "Góra grosza" w naszym przedszkolu. Dzięki Państwu oraz naszym przedszkolakom udało się uzbierać 83,57 zł oraz 5 eurocentów. Pieniądze te zostały już wysłane pocztą kurierską do Warszawy. Biorąc udział w takich akcjach uczymy odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa w pomocy dzieciom i ich rodzinom, budowania nastawienia prospołecznego oraz skuteczności wspólnego działania. Cieszymy się, że dzięki tej akcji mogliśmy przyczynić się do pomocy dzieciom, które z różnych przyczyn musiały opuścić dom rodzinny i swoich najbliższych. Raz jeszcze gorąco dziękujemy wszystkim przedszkolakom i rodzicom, którzy zaangażowali się w "Górę grosza".