Akcja "Zbieraj i Wspieraj"

15 LIS 2014

Akcja "Zbieraj i Wspieraj"
Nasze przedszkole wspiera ogólnopolsk akcj „Zbieraj i Wspieraj”. To akcja polegaj帷a na pozyskiwaniu elektro鄉ieci (p造t CD i DVD, zu篡tych baterii, telefonów komórkowych). Dochód uzyskany z ich utylizacji przeznaczany jest na budow domów na Filipinach i wsparcie pracy misji zagranicznych na Filipinach prowadzonych przez Ksi篹y Sercanów z Lublina. Przynoszone do nas zu篡te baterie oraz p造ty CD nale篡 wrzuca do specjalnie oznakowanych pojemników recyklingowych znjduj帷ych si w przedszkolnym korytarzu. W ten sposób chcemy inspirowa dzieci i doros造ch do pomocy potrzebuj帷ym oraz ochrony 鈔odowiska. Zapraszamy do przy陰czenia si do podj皻ej przez nas inicjatywy.