"Odważni pierwszoklasiści"

2 PAŹ 2014

"Odważni pierwszoklasiści"
Od 6 października 2014 r. rozpoczynamy, we współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytowie, cykl zajęć pt. "Odważny pierwszoklasista". W I semestrze zajęcia będą prowadzone w grupie "Słoneczek", a w następnym w "Bratkach". Cykl obejmuje około 10 spotkań. Zajęcia te mają na celu:
-wzajemne poznanie się, integrację grupy,
- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia,
- ustalenie reguł pracy w grupie,
- rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych,
- budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć,
- uczenie różnych sposobów radzenia sobie z własną złością,
-wykształcenie podstawowych umiejętności społecznych, m.in. przywitania, słuchania, proszenia o pomoc, reagowania na zaczepki.
W ramach zajęć dzieci poznają "Kodeks złości" oraz będą uczyły się sposobów radzenia sobie z własną złością. Kolejne zajęcia będą dotyczyły podstawowych umiejętności społecznych, w ramach których dzieci bedą miały możliwość poznania kolejnych kroków danej umiejętności, utrwalenia ich oraz przećwiczenia w konkretnych sytuacjach. Bardzo prosimy Rodziców o współpracę w utrwalaniu kolejno poznawanych umiejętności społecznych. Kroki umiejętności dzieci będą otrzymywały na karteczkach po zajęciach.