Rada Rodziców Przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

21 WRZ 2014

Rada Rodziców Przedszkola w roku szkolnym 2014/2015
Informujemy, że w naszym przedszkolu ukonstytuowała sie nowa Rada Rodziców na rok szkolny 2014/2015, która jest przedstawicielem ogółu rodziców dzieci. W jej skład weszli:

1. Katarzyna Okroy - Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Monika Gostomska - Sekretarz Rady Rodziców
3. Katarzyna Cichosz-Wojtaszewska - Skarbnik Rady Rodziców
4. Magdalena Wnuk-Lipińska - Członek Rady Rodziców
5. Paweł Chmielecki - Członek Rady Rodziców

Członkom nowej Rady Rodziców serdecznie gratulujemy wyboru i zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz naszych dzieci.