Rekrutacja dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny

13 MAR 2014

Rekrutacja dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny

W DNIU DZISIEJSZYM KOMISJA REKRUTACYJNA USTALIx LIST DZIECI PRZYJ邛YCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2014/2015, KTÓRA JEST WYWIESZONA NA TABLICY OGΜSZE W PRZEDSZKOLU.

PIERWSZE垶TWO PRZYJ犴IA DO PRZEDSZKOLA MIAΧ PRZEDE WSZYSTKIM:

-DZIECI JU UCZ邘ZCZAJ。E DO PRZEDSZKOLA,

-RODZE垶TWO DZIECI KONTYNUUJ。YCH EDUKACJ PRZEDSZKOLN W ROKU SZKOLNYM 2014/2015,

-DZIECI 6 i 5-LETNIE,

-DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYKAZYWALI NAJDΣ特ZY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU,

-DZIECI MIESZKAJ。E NA TERENIE GMINY BYTÓW.

KOMISJA REKRUTACYJNA USTALIx TAK浩 LIST REZERWOW DZIECI OCZEKUJ。YCH NA MIEJSCE W PRZEDSZKOLU. WSZYSCY RODZICE DZIECI PRZYJ邛YCH DO PRZEDSZKOLA ZOSTAN O TYM FAKCIE POINFORMOWANI PISEMNIE.

Uwaga!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNO列I POTWIERDZENIA
W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA WOLI KORZYSTANIA Z USΣG PRZEDSZKOLA W NOWYM ROKU SZKOLNYM