Podsumowanie akcji "Góra grosza"

3 LUT 2014

Podsumowanie akcji "Góra grosza"
Zakończyliśmy już akcję "Góra grosza" w naszym przedszkolu. Dzięki Państwu oraz naszym przedszkolakom udało się uzbierać 106 zł, 1 euro oraz 33 centy. Pieniądze te zostały już wysłane pocztą kurierską do Warszawy. Biorąc udział w takich akcjach uczymy odpowiedzialności, aktywnego i świadomego uczestnictwa w pomocy dzieciom i i ich rodzinom, budowania nastawienia prospołecznego i skuteczności wspólnego działania. Cieszymy się, że dzięki tej akcji mogliśmy przyczynić się do pomocy dzieciom, które z różnych przyczyn musiały opuścić dom rodzinny i swoich najbliższych. Raz jeszcze gorąco dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy zaangażowali się w Górę Grosza.