Uroczystość pasowania na Przedszkolaka

4 LIS 2013

Zapraszamy wszystkich Rodziców naszych najmłodszych dzieci na uroczystość pasowania na Przedszkolaka, która odbędzie sie w przedszkolu 14 listopada 2013 r. o godz. 10.00. Pasowanie na przedszkolaka to wydarzenie, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez przedszkolnych. Jest szczególnie ważne dla dzieci. Odbywa się zazwyczaj dopiero w listopadzie. To pozwala dzieciom poznać przedszkole, koleżanki i kolegów oraz wychowawczynie.