Komunikat dla rodziców

29 PAŹ 2013

Szanowni Państwo,
W związku z obniżeniem od miesiąca października 2013 r. odpłatności za pobyt dziecka w naszym  przedszkolu przygotowaliśmy dla Państwa aneksy do zawartych wcześniej umów. Zmianie ulega jedynie zapis dotyczący wysokości odpłatności za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. Aneksy będą przekazywane Państwu przez nauczycielki poszczególnych grup przedszkolnych w dwóch egzemplarzach. Prosimy o ich wypełnienie i podpisanie, a następnie o zwrot do przedszkola. Po podpisaniu ich przez Przedszkole jeden z egemplarzy zostanie Państwu przekazany.