Program "Ma造 Karateka"

4 PA 2013

Program "Ma造 Karateka"

Zapraszamy przedszkolaki do udzia逝 w zaj璚iach dodatkowych - Ma造 Karateka. Jest to program zaj耩 ruchowych z elementami karate tradycyjnego dla przedszkoli i klas zerowych.

Inspiracj programu s:

  • przekonanie, 瞠 獞iczenia karate wzbogacaj, urozmaicaj i uzupe軟iaj zwyk貫 zaj璚ia ruchowe w przedszkolach i klasach zerowych
  • 鈍iadomo嗆, 瞠 odpowiednio przeprowadzony trening karate jest skutecznym narz璠ziem do wspomagania prawid這wego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
  • wiedza, 瞠 okres 5lat jest odpowiednim momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka w którym z korzy軼i dla 獞icz帷ego mo積a wprowadza elementy karate do zaj耩 ogólnorozwojowych

Na zaj璚iach Ma貫go Karateki dzieci rozwijaj umiej皻no軼i spo貫czne – ucz si wspó逍racowa w grupie, odnosi si z szacunkiem do partnera. Na poziomie emocjonalnym ucz si radzi z emocjami, poznawa swoje mocne strony.

Istotnym elementem Programu jest zapoznanie uczestników z ogólnymi zasadami bezpiecze雟twa i samoobrony. Planowany czas zaj耩 to 30 minut dwa razy w tygodniu. Osoby zainteresowane proszone s o zg豉szanie si do sekretariatu przedszkola.