Godziny zajęć logopedy

3 PAŹ 2013

Informujemy, że rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu przesiewowe badania logopedyczne dzieci. Na ich podstawie  wyłoniona zostanie grupa dzieci, która objęta zostanie specjalistycznym wsparciem logopedy zatrudnionego w "Słonecznym Stacyjkowie". Podobnie jak w roku ubiegłym pomocą logopedyczną zostaną objęte wszystkie dzieci kwalifikujące się do systematycznej pracy z logopedą. Informujemy także, że Logopeda pracować będzie z dziećmi według następującego harmonogramu:
Poniedziałek - godz. 12.00-15.00
Wtorek - godz. 12.00-15.00
Środa - godz. 10.00-15.30
Czwartek - godz. 9.00-15.00
Piątek - godz. 9.00-15.00
Zachęcamy Państwa także do e-mailowego kontaktu z logopedą: logopeda@sloneczne-stacyjkowo.pl