Informacja dla rodziców

25 WRZ 2013

Informujemy, że nasze przedszkole zamierza przystąpić do programu zmniejszenia odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu do poziomu 1 zł za każdą godzinę wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, niezwłocznie po otrzymaniu od Gminy Bytów oficjalnej decyzji w tej sprawie. Spodziewamy się jej najpóźniej do połowy października 2013 r. O wszelkich pojawiających się zmianach i konkretnych ustaleniach w  tej sprawie będziecie Państwo na bieżąco powiadamiani.