Gimnastyka korekcyjna

23 WRZ 2013

Gimnastyka korekcyjna
Przypominamy, 瞠 od pa寮ziernika 2013 r. rozpoczynamy zaj璚ia gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu. Celem ich jest korygowanie ró積ego rodzaju wad postawy u dzieci. Udzia w nich mog wzi望 dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zaj璚ia s bezp豉tne dla rodziców. Prosimy zainteresowanych rodziców o dostarczenie do sekretariatu do ko鎍a wrze郾ia br. za鈍iadczenia lekarskiego, w którym wskazany jest rodzaj wady postawy dziecka. Na podstawie za鈍iadczenia nauczyciel prowadz帷y b璠zie móg dostosowywa 獞iczenia do potrzeb dziecka.