Komunikat dla rodziców

23 WRZ 2013

Komunikat dla rodziców
Informujemy, że członkowie Rady Rodziców określili wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 10 zł miesięcznie. Stawka ta obowiązuje w roku szkolnym 2013/2014. Prosimy o dokonywanie wpłat w sekretariacie Przedszkola. Wpłat tych nie należy dokonywać na rachunek bankowy Przedszkola, na który przyjmowane są jedynie wpłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu i wyżywienie.