Rada Rodziców przedszkola na rok szkolny 2013/2014

23 WRZ 2013

Informujemy, że powstała nowa Rada Rodziców Przedszkola na rok szkolny 2013/2014, która jest przedstawicielem ogółu rodziców dzieci z naszej placówki. W jej skład wchodzą:

1. Katarzyna Okroy - Przewodnicząca Rady Rodziców
2. Iwona Sitarczuk - Sekretarz Rady Rodziców
3. Kamila Szymańska - Skarbnik Rady Rodziców
4. Agnieszka Soja - Członek Rady Rodziców
5. Karol Łosiński - Członek Rady Rodziców