Zakończenie rekrutacji do Przedszkola

18 MAR 2013

Zakończenie rekrutacji do Przedszkola

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI DZIECI ZGŁOSZONYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WPŁYNĘŁO 171 ZGŁOSZEŃ. W PRZEDSZKOLU DYSPONUJEMY MAKSYMALNIE 140 MIEJSCAMI.

PIERWSZEŃSTWO PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA MIAŁY:

-DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA,

-RODZEŃSTWO DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 NADAL BĘDĄ W NASZYM PRZEDSZKOLU,

-DZIECI 6 i 5-LETNIE,

-DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYKAZYWALI NAJDŁUŻSZY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU,

-DZIECI 2,5-LETNIE,

-DZIECI MIESZKAJĄCE NA TERENIE GMINY BYTÓW.

KOMISJA REKRUTACYJNA USTALIŁA TAKŻE LISTĘ REZERWOWĄ DZIECI OCZEKUJĄCYCH NA MIEJSCE
W PRZEDSZKOLU. WSZYSCY RODZICE DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA ZOSTANĄ O TYM FAKCIE POINFORMOWANI PISEMNIE.

Uwaga!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA
W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA WOLI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA W NOWYM ROKU SZKOLNYM