Zako鎍zenie rekrutacji do Przedszkola

18 MAR 2013

Zako鎍zenie rekrutacji do Przedszkola

W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI DZIECI ZGΜSZONYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 WPΧN呁O 171 ZGΜSZE. W PRZEDSZKOLU DYSPONUJEMY MAKSYMALNIE 140 MIEJSCAMI.

PIERWSZE垶TWO PRZYJ犴IA DO PRZEDSZKOLA MIAΧ:

-DZIECI JU UCZ邘ZCZAJ。E DO PRZEDSZKOLA,

-RODZE垶TWO DZIECI, KTÓRE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 NADAL B犵 W NASZYM PRZEDSZKOLU,

-DZIECI 6 i 5-LETNIE,

-DZIECI, KTÓRYCH RODZICE WYKAZYWALI NAJDΣ特ZY POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU,

-DZIECI 2,5-LETNIE,

-DZIECI MIESZKAJ。E NA TERENIE GMINY BYTÓW.

KOMISJA REKRUTACYJNA USTALIx TAK浩 LIST REZERWOW DZIECI OCZEKUJ。YCH NA MIEJSCE
W PRZEDSZKOLU. WSZYSCY RODZICE DZIECI PRZYJ邛YCH DO PRZEDSZKOLA ZOSTAN O TYM FAKCIE POINFORMOWANI PISEMNIE.

Uwaga!!

PRZYPOMINAMY O KONIECZNO列I POTWIERDZENIA
W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA WOLI KORZYSTANIA Z USΣG PRZEDSZKOLA W NOWYM ROKU SZKOLNYM