Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola

13 MAR 2013

Informacja dla rodziców dotycząca rekrutacji do przedszkola
10 marca zakończyliśmy nabór dzieci do naszego Przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Wpłynęło aż 171 kart zgłoszeń. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie komisji, która będzie kwalifikowała dzieci do Przedszkola. Lista dzieci przyjętych do "Słonecznego Stacyjkowa" wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu 18 marca 2013 r (poniedziałek). Zgodnie z procedurą rekrutacji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przedszkola na rok szkolny 2013/2014 otrzyma także pisemną informację. W ciągu 7 dni od jej otrzymania rodzic/opiekun prawny zobowiązany będzie do osobistego potwierdzenia w sekretariacie przedszkola woli korzystania z jego usług. Brak potwierdzenia woli skutkować będzie utratą miejsca w przedszkolu. Bezpośrednio po potwierdzeniu woli korzystania z usług przedszkola podpisywana będzie umowa z rodzicami/opiekunami prawnymi, która zakończy proces naboru.